Kantoor

advocaten

advocaten

Greenvoort draagt bij aan een groene en duurzame toekomst van haar cliënten. Wij werken voor partijen en projecten binnen de duurzame sector. Door onze expertise op het ondernemings-, contracten- en omgevingsrecht en onze ervaring in de branche kunnen wij goed adviseren over en meedenken met de vele innovatieve projecten binnen deze branche. Greenvoort is onder meer betrokken bij windparken (ook onder rijkscoördinatie), zonneparken en biomassaprojecten. Naast onze betrokkenheid in de cleantech treden wij ook op voor innovatieve bedrijven in andere sectoren en voor de overheid.

Wij hechten waarde aan een prettige, duurzame en constructieve samenwerking met onze cliënten en vervullen graag de rol van trusted advisor. Onze werkwijze kenmerkt zich door een betrokken, (kosten)efficiënte en oplossingsgerichte aanpak. Hierbij past vanzelfsprekend onze uitstekende bereikbaarheid.

Greenvoort Advocaten is een maatschap van besloten vennootschappen (praktijk vennootschappen) en/of natuurlijke personen. Alle overeenkomsten worden aangegaan met de maatschap.

Expertise

expertise

expertise

Ondernemingsrecht

Het ontwikkelen en realiseren van duurzame projecten kenmerkt zich door het opzetten van (coöperatieve) samenwerkingsverbanden en het vastleggen van branche specifieke en omgevingsgerelateerde afspraken. Greenvoort staat haar cliënten daarin bij door onder andere het opstellen en beoordelen van grond-, leverings-, onderhouds- en draagvlakcontracten en het op- en inrichten van rechtspersonen en (coöperatieve) samenwerkingsverbanden. Voorts hebben wij ervaring met specifieke aansprakelijkheidsclaims in deze branche, zoals schade door stilstand en leveringsproblemen.

Daarnaast adviseren en procederen wij over allerlei zaken waar alle ondernemers mee te maken kunnen krijgen. Denk daarbij aan commerciële contracten, samenwerkingsverbanden, vennootschapsrecht, M&A, aansprakelijkheidsrecht, financiering & zekerheden, insolventie, IT- en licentiecontracten en privacy zaken. Wij begrijpen de technische materie die van belang is voor onze cliënten in de IT.

Omgevingsrecht

Veranderingen in de fysieke leefomgeving vereisen bijna altijd verschillende juridische toestemmingen. Dit is het terrein van het omgevingsrecht en het ruimtelijk bestuursrecht. Wij begeleiden initiatiefnemers gedurende het gehele bestuursrechtelijke traject; van de vergunningsaanvraag tot de procedure in bezwaar en (hoger) beroep. Daarnaast hebben wij veel ervaring met het begeleiden van bestemmingsplanprocedures en het bijstaan van cliënten in handhavingskwesties.

Nieuws


Contracteren (2) - algemene voorwaarden: van toepassing verklaring

Bij algemene voorwaarden gaat de aandacht vaak uit naar de inhoud. Minstens net zo belangrijk is dat je de algemene voorwaarden ook goed gebruikt. Dat is niet moeilijk, maar gaat toch vaak mis. Dit heeft tot gevolg dat de voorwaarden niet van toepassing zijn en…

Lees verder...

Contracteren (1) - looptijd en verlenging

Als je een overeenkomst sluit, is het verstandig om stil te staan bij de vraag of je diezelfde overeenkomst ooit weer kunt beëindigen. Vaak worden overeenkomsten voor een bepaalde tijd gesloten met een verlengingsmogelijkheid. Die verlengingsmogelijkheid kan op meerdere manieren worden geformuleerd. Ik bespreek twee…

Lees verder...

Opzegging huurovereenkomst woonruimte

Haastige spoed is zelden goed. Dat geldt ook bij de aanzegging van het eindigen van een tijdelijke huurovereenkomst voor woonruimte. Door een te vroege opzegging door de verhuurder eindigt de huurovereenkomst niet op de beoogde einddatum. In plaats daarvan wordt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd…

Lees verder...
Contact

Bezoekadres
Naarderstraat 3
1271 CE Huizen
T: +31 88 205 73 00
F: +31 88 205 73 99
E: info@greenvoort.nl
Kvk: 73152056
BTW: NL859376035B01
Postadres
Postbus 336
1270 AH Huizen
Derdengeldrekening
Stichting Derdengelden Greenvoort
KvK: 61224480
IBAN: NL 82 RABO 0191 8619 60
BIC: RABONL2URoutebeschrijving


Er is parkeergelegenheid op ons eigen terrein.Website by: Takeo