Actueel


Herstructurering logistiek dienstverlener:

Soms is het nuttig of nodig om op een andere financiële structuur over te stappen, bijvoorbeeld omdat omstandigheden zijn gewijzigd en/of het eenvoudiger en beter beheersbaar kan worden.

Fonds voor gemene rekening

Zo heeft Greenvoort een logistiek dienstverlener bijgestaan die deels…

Lees verder


Pre-advies Vereniging voor Agrarisch Recht

Binnen de agrarische sector komen nog regelmatig faillissementen voor, met name binnen de veeteelt (melkvee- en varkenshouderij) en de tuinbouw. De Vereniging voor Agrarisch recht heeft haar jaarlijkse ledenvergadering daarom in het teken gesteld van insolventie binnen de agrarische sector. Greenvoort Advocaten is…

Lees verder


Precontractuele aansprakelijkheid

Ondernemers denken vaak dat een overeenkomst pas bestaat zodra alle betrokken partijen ‘hun handtekening hebben gezet’ en dat er tot die tijd geheel vrijblijvend kan worden onderhandeld. Dit is niet juist. Een overeenkomst ontstaat namelijk, zodra er ‘wilsovereenstemming’ tussen de partijen is bereikt.…

Lees verder

Kantoor

Bij ondernemen draait het om uw business. U bepaalt de strategie en tactiek binnen uw onderneming, creëert kansen, beperkt risico’s en bent bereid om deze te nemen. Hierbij vaart u op uw eigen kennis en ervaring. Maar het kan voorkomen dat u in het belang van uw onderneming juridisch advies op maat nodig heeft. In dat geval heeft u een advocaat nodig die dicht bij uw onderneming staat.

Wij hechten daarom veel waarde aan een prettige, duurzame en constructieve samenwerking met onze cliënten en vervullen graag de rol van 'trusted advisor'. Onze werkwijze kenmerkt zich door een betrokken, (kosten)efficiënte en oplossingsgerichte aanpak. Hierbij past onze uitstekende bereikbaarheid en een transparante en passende tariefstructuur.

Expertise

Wij zijn ondernemingsrechtadvocaten. Ons werk bestaat voornamelijk uit het adviseren en procederen over onder meer commerciële contracten, samenwerkingsverbanden, vennootschapsrecht, M&A, aansprakelijkheidsrecht, financiering & zekerheden en insolventie. Onze cliënten zijn (inter)nationale commerciële ondernemingen, organisaties en (publiek-private) samenwerkingsverbanden. Zij zijn actief op zeer uiteenlopende gebieden, variërend van logistiek tot actuariële dienstverlening, van IT cloudproviders tot modebedrijven.

Ook werken wij veel voor windparken en coöperaties, projectontwikkelaars, adviesbureaus, leveranciers en onderhoudsbedrijven binnen de duurzame energiebranche. Wij worden bijvoorbeeld vaak ingeschakeld voor het opstellen of beoordelen van grond-, leverings-, onderhouds- en draagvlakcontracten en het oprichten van rechtspersonen en (coöperatieve) samenwerkingsverbanden. Voorts hebben wij ervaring met specifieke aansprakelijkheidsclaims in deze branche, zoals schade door stilstand en leveringsproblemen.

Binnen de IT-branche zijn wij gespecialiseerd in ontwikkel-, licentie- en onderhoudscontracten. Ook richten wij uiteenlopende samenwerkingsverbanden in. Wij staan onze klanten bij met begrip van de technische materie.

Advocaten

Thijs Voortman

mr. Thijs Voortman

Thijs Voortman heeft een grote-kantoren achtergond, maar heeft er bewust voor gekozen om op hoog niveau werkzaam te zijn binnen een kleine setting: informeel en professioneel.

Hij is zijn carrière als advocaat en curator gestart bij Pels Rijcken in Den Haag (de Landsadvocaat). Aansluitend is hij werkzaam geweest bij Wijn&Stael in Utrecht, tot hij Greenvoort Advocaten begon in 2013. Thijs heeft altijd gewerkt binnen een brede ondernemingsrechtelijke setting die hij gaandeweg heeft gecombineerd met het energierecht.

t.voortman@greenvoort.nl
M +31 6 531 184 71
T +31 88 205 73 01

Arjan van Oijen

mr. Arjan van Oijen

Alvorens hij advocaat werd, heeft Arjan 8 jaar als ICT consultant gewerkt. Sinds zijn overstap van het bedrijfsleven naar de advocatuur adviseert Arjan voor middelgrote tot grote ondernemingen.

Arjan heeft veel affiniteit en ervaring met de transactiepraktijk (doorstart, fusies en overnames) en ICT vraagstukken. Arjan schuwt het doen van eigen onderzoek naar de feiten niet. Cliënten waarderen zijn deskundige en pragmatische juridische adviezen, zijn betrokkenheid en zijn kennis van hun onderneming.

a.vanoijen@greenvoort.nl
M +31 6 109 123 26
T +31 88 205 73 02

Contact

Bezoekadres
Naarderstraat 3
1271 CE Huizen
T: +31 88 205 73 00
F: +31 88 205 73 99
E: info@greenvoort.nl
Kvk: 61224502
BTW: 854260195B01
Postadres
Postbus 336
1270 AH Huizen
Derdengeldrekening
Stichting Derdengelden Greenvoort B.V.
KvK: 61224480
IBAN: NL 82 RABO 0191 8619 60
BIC: RABONL2URoutebeschrijving


Vertrekpunt
Bestemming


Website by: Takeo