Greenvoort levert meerwaarde bij de realisatie van duurzame projecten 

Het beheersbaar houden van klimaatverandering is dé belangrijkste uitdaging van de eenentwintigste eeuw. Natuurlijk zijn er meer thema’s die aandacht verdienen, maar klimaatverandering overstijgt alles. Het heeft invloed op iedereen.

Greenvoort is ervan overtuigd dat innovatieve technieken de oplossing zijn voor het terugdringen van de uitstoot van CO2. Het liefst op grote schaal en gesteund door een overheid die krachtig de weg vrij maakt voor duurzame initiatieven om dit te kunnen bereiken.

Zelf is Greenvoort al vanaf het begin betrokken bij de energietransitie door cliënten in de duurzame branche te voorzien van juridisch advies en begeleiding. De afgelopen tien jaar heeft zij intensief gewerkt aan de ontwikkeling en realisatie van de grootste windparken en zonneparken in Nederland.

Met succes! Er zijn al meerdere van deze prachtige parken operationeel, die hierdoor bijdragen aan de reductie van CO2.

Een duurzaam project is niet zo maar gerealiseerd. Er zijn veel partijen bij betrokken die allemaal een belang hebben: de ontwikkelaar, omwonenden, coöperaties, natuurorganisaties, grondeigenaren en de overheid. Het is de kunst om de belangen van al deze stakeholders op een evenwichtige en coöperatieve manier met elkaar te verenigen. Hierbij is het nodig om over en weer begrip te creëren voor elkaars belangen en positie. In dit proces is heldere uitleg belangrijk. Greenvoort heeft ruime ervaring hiermee en levert meerwaarde bij de realisatie van duurzame projecten. Op deze manier hoopt zij haar steentje bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering!