Greenvoort Advocaten
Greenvoort Advocaten


mr. Andrea van den Heuvel

Andrea van den Heuvel

Andrea begon haar carrière als advocaat in 2009 bij Wijn & Stael advocaten. Zij heeft zich vanuit een brede basis in onder meer ondernemingsrecht en vastgoed ontwikkeld tot specialist op het gebied van (commerciële) contracten en de procespraktijk. Zij adviseert en procedeert onder andere over in- en verkoopovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, huurovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, algemene voorwaarden en diverse samenwerkingsovereenkomsten

Door haar goede analytische vaardigheden weet Andrea uw zaak snel te doorgronden en u vanuit daar doelgericht te adviseren. Vanuit haar ervaring als bedrijfsjurist bij het UMC Utrecht weet zij dat u helder, bondig en praktisch bruikbaar advies van haar verwacht. In conflictsituaties prefereert Andrea een oplossing buiten de rechtszaal, maar mocht een procedure de beste oplossing zijn, dan staat zij u met volle overtuiging bij ten overstaan van de rechter.

Cliënten waarderen Andrea om haar positieve directheid en heldere manier van communiceren.

Andrea rondde in 2016 de specialisatieopleiding Grotius Nationaal en Internationaal Contracteren cum laude af. Naast haar werkzaamheden als advocaat is zij de secretaris van het College van Beroep van de Stichting Milieukeur (SMK).
Website by: Takeo