Interim-jurist

"Als interim-jurist ben ik graag de spin in het web van een duurzaam project, waarbij ik een afgewogen analyse combineer met het creëren van vertrouwen en heldere communicatie. Ik breng graag het projectbelang en het belang van stakeholders met elkaar in lijn, zodat het project altijd verder kan. Energie haal ik uit de samenwerking binnen het projectteam en het behalen van de afgesproken doelen." 

Expertisegebieden:

Organisatie                                          

“Projecten hebben voor hun ontwikkeling en realisatie een organisatie nodig”

 • oprichting besloten vennootschap, coöperatie, personenvennootschappen
 • inrichting statuten
 • joint venture
 • aandeelhoudersovereenkomst
 • bestuursreglementen- en besluiten
 • invloed en zeggenschap
 • investering

Aanschaf, bouw, onderhoud & sanering

“Contracten rondom de hardware” 

 • bouwcontract (EPC, aanneming van werk, opdracht)
 • koop- en leveringscontract
 • onderhoudscontract
 • saneringscontract  

Grond

“Grond vormt de basis voor ieder project”

 • grond(optie)overeenkomst
 • zakelijke rechten (opstal, erfdienstbaarheden)

Coöperatieve samenwerking

“Projecten hebben samenwerking nodig”

 • integrale samenwerkingsovereenkomst met stakeholders (zoals investeerders, grondeigenaren, grondgebruikers, turbine-eigenaren en bewoners)
 • omwonendenovereenkomst
 • overeenkomsten met coöperaties
 • molenaarsovereenkomst


Overnames en herstructurering

“Projecten worden verkocht”

 • koopovereenkomst aandelen (SPA)
 • Activa-passiva-overeenkomst
 • contracten rondom herstructurering (zoals opschaling)


Overige

“Intentie en PPA”

 • intentie- en geheimhoudingscontract
 • publiek private samenwerking (PPA)

Home Jurist