Greenvoort Advocaten
Greenvoort Advocaten


mr. Karin Dankers

Karin Dankers

Karin heeft jarenlange ervaring in de advocatuur op het brede gebied van Vastgoed & Overheid. Zij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht, algemeen en ruimtelijk bestuursrecht, (civiel) bouwrecht en in vraagstukken op het snijvlak van publiek- en privaatrecht. Karin adviseert en procedeert (onder meer) over omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, de Wet voorkeursrecht gemeenten en het onteigeningsrecht. Door haar uitstekende analytische vaardigheden weet zij snel door te dringen tot de kern van de zaak en van daaruit haar cliënten helder te adviseren. Karin streeft bij voorkeur naar een minnelijke oplossing, maar schuwt ook een procedure niet. De belangen van de cliënt geven daarbij altijd de doorslag.

Voordat Karin in 2007 begon in de advocatuur was zij zeven jaar werkzaam bij de Rechtbank Midden-Nederland als (senior) gerechtssecretaris. Dankzij deze achtergrond heeft zij een goed inzicht in hoe procedures verlopen en kan zij een realistische inschatting maken van de proceskansen. Daarnaast heeft Karin een periode gewerkt als juridisch adviseur bij een middelgrote gemeente. Ook die ervaring is van toegevoegde waarde in haar praktijk.

Karin heeft de Specialisatieopleiding Onteigeningsrecht in 2013 met goed gevolg afgerond en volgt op dit moment de specialisatieopleiding Grotius Omgevingsrecht. Naast haar dagelijkse werk bij Greenvoort zet zij zich in als bestuurder van de stichting Hospice Utrecht.
Website by: Takeo