Mediation

Bij de realisatie van een duurzaam project zijn veel stakeholders betrokken. Het komt wel eens voor dat een overleg of onderhandeling in een impasse raakt en het niet lukt om overeenstemming te bereiken. Een project kan hierdoor stil komen te liggen. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan grondafspraken of investeringsafspraken. In dat geval kan het nuttig zijn om mediation toe te passen. Mediation is een vorm van bemiddeling, waarbij een mediator als procesbegeleider de partijen begeleidt om in overleg zélf tot een oplossing te komen waar zij allen achter staan, zodat het project weer doorgang kan vinden.

Thijs Voortman is mediator en heeft ruime ervaring met bemiddeling. Hiervoor heeft hij een intensieve opleiding gevolgd bij Dialogue, een toonaangevend opleidings- en kennisinstituut op het gebied van mediation.

Home Mediator