Stichting Limes Naturalis


Stichting Limes Naturalis is opgericht op 21 oktober 2021 en heeft tot doel het creëren, bevorderen, beschermen en in stand houden van natuurgebieden in de provincies Gelderland en Utrecht. De stichting beoogt van algemene nut te zijn en heeft geen winstoogmerk. Haar bestuurders voeren haar werkzaamheden vrijwillig en onbetaald uit.

Thijs Voortman is één van de drie bestuurders van de stichting en zet zich in om de natuur te beschermen en de bio-diversiteit te vergroten. Het eerste project waar momenteel aan gewerkt wordt, is het creëren van een weidevogelgebied in de omgeving van Utrecht. Meer informatie is te vinden op www.limesnaturalis.org.

Home Stichting Limes Naturalis